Affärsjuridik

Juridiska tjänster

Affärsjuridik handlar om dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till omvärlden. Som medlem i Sinf Elektronik hjälper vi till att skydda dina ekonomiska intressen. Med erfarenheter från mer än 20 branscher kan vi erbjuda de bästa lösningarna till ditt företag.

Tvister
Att inte komma överens med en kund eller leverantör kan vara dyrt, långdraget och jobbigt. Vi hjälper dig att reda ut juridiken och föreslå lösningar som inte kräver domstol.

Samarbets- Kompanjon- och Delägaravtal
Att vara överens i framgång och dela vinst är lätt. I motgång och vid förluster uppstår ofta osämja. Låt oss se över dina avtal från början så kan många problem undvikas.

Leveransavtal
Tycker du att kundens villkor är tuffa? Vi hjälper dig att få balans i leveransvillkoren. Det kan till exempel handla om betalningsvillkor, förseningar och förskjutna beställningar.

Immaterialrätt och Varumärkesskydd
Väldigt ofta har du rättigheter som bör skyddas, men som är oreglerade. Det innebär onödigt intäktstapp och risk för att andra stjäl din idé. Med vår rådgivning kan du få betalt för såväl produkt, som kompetens och inarbetade koncept.

Serviceavtal, Licenser och Royalties
Fler och fler affärer bygger på mer än bara en produktleverans. Genom att teckna löpande avtal kan du få starkare och längre kundrelationer som båda parter tjänar på.

Lagbevakning
Det finns en mängd lagar och regler man måste följa. Genom ett samarbete med Lagpunkten.se hjälper vi dig som företagare att hålla reda på vad som gäller.