Affärsutveckling

En allt mer sammanlänkad och intelligent värld ställer företagsledare inför förändring, prövningar och möjligheter. Mitt i allt detta ska du identifiera det egna företagets framtida ambitioner och mål, vilket kan vara en verklig utmaning.

Affärs- och företagsutveckling
Att se sina egna unika styrkor och fördelar är ofta svårt. Att bryta branschmönster och skapa nya affärsmodeller kan vara ännu svårare. Därför hjälper vi dig gärna vidare som bollplank eller med konkreta konsultuppdrag.

Kund- och lönsamhetsanalyser
Vilka kunder har du och hur lönsamma är de? Det man tycker är en bra kund, kan vara den som sänker företagets lönsamhet. Vi hjälper dig att bena ut befintliga och kommande stjärnor i din kundportfölj.

Styrelsearbete
Får du som företagsledare för lite stöd i ditt tanke- och utvecklingsarbete? Har du en styrelse som verkligen gör skäl för sig? Vi hjälper dig att strukturera styrelsearbetet och om det behövs rekrytera nya styrelseledamöter till ditt företag.

Nya marknader och export
Genom våra återkommande undersökningar bland medlemsföretagen, till exempel Underleverantörsbarometern, ser vi snabbt hur marknaden utvecklas. Därför skapar vi samarbeten med aktörer där vi tillsammans kan utveckla nya marknader.