Arbetsrätt

arbetsratt-2

 

Arbetsrätt handlar om förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Som medlem i Sinf hjälper vi dig i att bli en bra arbetsgivare. Det sparar tid och pengar samt minimerar risken för att du ska få onödiga konflikter på företaget. Vår service omfattar såväl arbetsrätt- som hjälp med kollektivavtal. Sinf är en arbetsgivarorganisation och kan därmed hantera dina arbetsgivarfrågor.

Anställningar, uppsägningar och omorganisationer
Du får råd och biträde i frågor som handlar om din personal, anställning, uppsägning, löneförhandlingar, varsel, turordningsregler med mera.

Förhandlingar och tolkningar
Vid tolkning av kollektivavtal, tvister eller andra tillfällen där det krävs förhandling står vi på din sida.

Blanketter
Många problem skulle aldrig ha behövt uppstå. Använd våra blankettmallar så slipper du problem på grund av formella fel. Du laddar ner blanketterna från vår hemsida så ofta du behöver, det ingår i medlemskapet.

Alltid uppdaterad
Så fort det kommer nya regler som påverkar dig som arbetsgivare får du dem av oss.