5 tips om leveransvillkor

I de flesta branscherna är det vanligt med allmänna leveransvillkor. Det är viktigt att känna till när dessa avtal blir bindande och vad du kan göra för att tillförsäkra att ni har samma uppfattning om vilka villkor som ska gälla. Det är vanligt att parterna tar för givet att de ena eller andra villkoren gäller som avtalsvillkor. Men det kan ofta vara bra att få hjälp av jurister eller andra kunniga med att granska utformningen av offerter och få en genomgång av leveransvillkoren.

1. Läs igenom avtalen Skapa förståelse för de vanligaste förekommande allmänna leveransvillkoren inom din bransch. Till många avtal finns det så kallade kommentarer med motivering eller tolkning av avtalet. Eftersom förutsättningarna är lika för många affärer är det vara värt att skaffa sig en djupare förståelse för villkorens innebörd.

2. Informera kunderna Var noga med att informera dina kunder om vilka leveransvillkor ni tillämpar, det räcker inte alltid att skriva en hänvisning i offerten, oftast krävs det att du bifogar hela villkoren.

3. Konkurrerande avtal Var uppmärksam på om kunden hänvisar till sina egna leveransvillkor. Om båda parterna hänvisar till olika avtal kan det uppstå komplicerade tvister om vilket avtal som ska tillämpas.

4. Skillnad på egna villkor och allmänna villkor Var uppmärksam på skillnaden mellan allmänna leveransvillkor och leveransvillkor som är skrivna av det enskilda företaget. Ett allmänt leveransvillkor är oftast mer balanserat mellan parterna.

5. Ändra inte i allmänna villkoren I de allmänna leveransvillkoren finns regleringar för hur du inom en bransch bör behandla vissa avtalsfrågor. Det är inte tillåtet att ändra i allmänna leveransvillkor, dessa ändringar kan bli helt utan verkan. Vill du förändra någonting ska detta anges i en bilaga.

Allmänna leveransvillkor är ett enkelt sätt för ett företag att få rimliga villkor som accepteras i branschen!

Långa betalningstider – ett ständigt problem för underleverantörerna

Sedlar

Pressmeddelande 2015-08-28
En orolig börs, svårigheter att hitta utbildad arbetskraft och alltjämt stora problem med långa betalningstider. Det är sammanfattningen av Underleverantörsbarometern för andra kvartalet 2015, signerad Svensk Industriförening Sinf.

– Andelen företag som förväntar en ökad orderingång under innevarande kvartal har minskat från 58 procent till 49 procent. 2015 har hittills infriat förväntningarna, men företagarna vågar inte riktigt tro på framtiden. Frågan som sticker ut mest är när regeringen ska ta tag i betalningsvillkoren, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

Marknadsutveckling under 2015 har varit stabil, men utan någon högkonjunkturskänsla. Företagen pekar på behovet av att industrins frågor om betalningsvillkor, arbetsrätt och kompetensförsörjning kommer upp på den politiska agendan. Just dessa tre områden rankar företagen som de viktigaste frågorna för svensk underleverantörsindustri.

– Underleverantörsindustrin vill ha besked från regeringen i en rad viktiga frågor. När kommer exportsatsningar på mindre och medelstora företag i praktiken? Hur ska bristen på utbildad arbetskraft lösas? När kommer krafttag i frågan om de långa betalningstiderna? Just betalningsvillkoren är en ödesfråga för den tillverkande industrin, där man ställde stora förhoppningar till näringsminister Mikael Damberg som i opposition argumenterade för kortare betalningstider, säger Anders Ekdahl.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det andra kvartalet 2015 med prognoser om det tredje kvartalet 2015 avslutades den 25 augusti och visar bland annat på följande resultat:
•Drygt hälften av underleverantörerna (55 procent) har ökat sin omsättning jämfört med 48 procent föregående kvartal.
•49 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under tredje kvartalet 2015 vilket kan jämföras med 58 procent inför det andra kvartalet 2015
•Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 18 procent 23 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 7 procent till 12 procent.
•45 procent av företagen fortsätter att se tillgången till utbildad arbetskraft som ett problem.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta: Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-759 62 19

bransch jfr augusti 2015