Branschbarometern

Här får du ta del av elektronikbarometern. Barometern ger dig en indikation på hur din bransch ligger till i förhållande till andra branscher.

Branschbarometern Q4 2016