Lagpunkten

Genom ett samarbete med Lagpunkten har vi tagit fram en laglista som innehåller de lagar och förordningar som generellt berör elektronikföretag i branschen. På detta sätt säkerställer du att ditt företag vet vilka lagar som gäller för er. Laglistan är en kostnadsfri tjänst för medlemmar!

Mer information om Lagpunkten>>