SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

utanför lådan
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt vis. Ansvaret gäller även för inhyrd personal, men med undantag av frågor som rör kompetensutveckling och rehabilitering. Alla på företaget ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, på samma sätt som att samtliga deltar i verksamhetens utveckling. Anställda informeras om vilka risker som finns i arbetet och hur de kan förebyggas. För chefer och personer i arbetsledande ställning ställs speciella krav på kunskap och kompetens. Oavsett företagets storlek och verksamhetsområde ska företaget använda en arbetsmiljöpolicy som visar vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

För bland annat policys, mallar och riskbedömning kontakta Sinf Elektronik!